Aplikacja do uwierzytelniania zdarzeń

QR code Google play
Video

1. Jak uwierzytelnić zdarzenie za pomocą aplikacji DigiWitness?

Pobierz

Pobierz

Ściągnij aplikację przez
Google Play

Nagraj

Nagraj

Uruchom nagrywanie
naciskając przycisk

Wygeneruj PIN

Wygeneruj PIN

Nie przerywając
nagrywania wciśniej
przycisk generuj PIN, po
chwili pojawi się
ośmiocyfrowy PIN

Potwierdź PIN

Potwierdź PIN

Nie przerywając
nagrywania wypowiedz
PIN, możesz najechać na
swoją twarz jeśli
potrzebujesz lepszego
uwiarygodnienia

Gotowe

Gotowe

Zakończ nagrywanie

2. Weryfikacja dowodu

Rozpocznij

Rozpocznij

Na stronie
„digiwitness.com”
kliknij „Weryfikacja”

Wybierz film

Wybierz film

Pojawi się okno w którym
musisz wybrać nagrany
film

Wygeneruj PIN

Wygeneruj PIN

Po wyborze filmu
Digiwitness sprawdza czy
wskazany przez Ciebie
materiał nie był
przerabiany lub
modyfikowany – gdy
wszystko OK zostanie
wyświetlony PIN

Rozpocznij

Zakończ

Aby dokończyć proces
weryfikacji musisz
stwierdzić, że podczas
rejestracji filmu PIN był
znany, tzn. że został
wypowiedziany czy
zapisany na filmie

Technologia DigiWitness
(patent pending)

Do tworzenia niepodważalnego dowodu zdarzenia rzeczywistego technologia wykorzystuje bazę danych podobną do blockchain oraz funkcje haszujące. Konstrukcja bazy danych podobna do blockchain uniemożliwia modyfikację zapisanych danych. DigiWitness korzysta w nietypowy sposób z funkcji haszujących. Są to powszechnie stosowane funkcje we wszystkich sytuacjach, gdy w komunikacji cyfrowej niezbędne jest szyfrowanie, np. podczas transakcji bankowych, logowania etc.

Jak DigiWitness konstruuje film, w którym nie można podważyć czasu jego wykonania ani jego oryginalności?

Zaczyna się standardowo – w dedykowanej aplikacji uruchamiasz nagrywanie. W jakimś momencie nagrywania filmu – np. wtedy gdy już nagrasz interesujące Ciebie zdarzenie, nie przerywając nagrywania, klikasz „generuj PIN”. W tym właśnie momencie działanie zaczyna DigiWitness. DigiWitness w oparciu o dotychczasowo zarejestrowane (i nadal rejestrowane) dane audio i video, czas pobrany z zewnętrznego niezależnego źródła czasu i w oparciu o swój stan danych, przy użyciu funkcji haszującej SHA512 wylicza sumę kontrolną.

Wyliczona suma kontrolna ma długość 64 bajtów i jest charakterystyczna wyłącznie dla tych danych, które były na jej wejściu, co ocnacza, że każda modyfikacja istotnie zmienia sumę kontrolną.

Wyliczona suma kontrolna skracana jest do 8 cyfrowego PIN (wg. RSA4226 mod. HOTP). Znajomość PIN pod względem matematycznym jest równoznacza ze znajomością wszystkich paramterów wejściowych: danych cyfrowych zdarzenia, daty i stanu DigiWitness, dlatego też musi zostać udokumentowana na filmie.

Gdy PIN już znajdzie się w treści filmu możesz zakończyć nagrywanie – wówczas DigiWitness dokończy trwały zapis danych Twojego zdarzenia.

Telefon 1
Telefon 1

Jak zamieścić PIN?

PIN możesz zamieścić w filmie w dowolny fizyczny sposób: możesz go wypowiedzieć – dodatkowo nagrywając wówczas swoją twarz, możesz go zapisać na kartce i nagrać proces przepisywania... w każdym razie musi to być wykonane w taki sposób aby osoba weryfikująca nie miała wątpliwości że znałeś te 8 cyfr. Pamiętaj, że każde „automatyczne” nanoszenie pinu na treść filmu powoduje, że nie przejdzie on weryfikacji.

Wiarygodność materiału

Technologia DigiWitness w żaden sposób nie modyfikuje rejestrowanych treści, a co do zasady muszą one spełniać wymogi takie jak każdy inny film, który zamierzasz wykorzystać jako dowód: jeśli zrobisz film w złym świetle, rozmyty etc nie będzie on wiarygodny.

Twoje dane

Pamiętaj że tylko Ty znasz treść zarejestrowanego zdarzenia i tylko Ty odpowiadasz za przechowywanie zarejestrowanego filmu. DigiWitness nie przechowuje tych danych, dlatego w przypadku ich utraty nie ma żadnej możliwości ich odzyskania.

Telefon 1

Weryfikacja

Do weryfikacji dowodu w technologii DigiWitness musisz posiadać oryginalnym, niemodyfikowany film zarejestrowany w technologii DigiWitness; pamiętaj że niektóre aplikacje modyfikują przesyłane dane, np. zmniejszają ich rozmiar = taki film weryfikacji nie przejdzie.

Weryfikację dowodu możesz przeprowadzić w aplikacji lub na stronie www.digiwitness.com. Ponieważ technologia DigiWitness jest otwarta, możesz weryfikację przeprowadzić samodzielnie, korzystając z innych narzędzi.

Weryfikacja dowodu w technologii DigiWitness przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie DigiWitness sprawdza, czy film, który dostarczono nie był modyfikowany. Gdy ten proces przejdzie pomyślnie, wyświetlany jest PIN. Do potwierdzenia oryginalności filmu i czasu jego zarejestrowania niezbędne jest stwierdzenie podanego PINu w treści filmu. Gdy rozpoznacz PIN w treści filmu, oznacza to, że masz do czynienia z rzeczywiście zarejestrowanym zdarzeniem w konkretnym momencie czasu – tzn. film nie miał modyfikowanej treści ani znaczników czasowych.

Telefon 1

Nowy wymiar potwierdzania zdarzeń

Potwierdź zdarzenie nawet gdy jesteś jedynym świadkiem lub gdy obawiasz się o wiarygodność świadków

Z technologią DigiWitness możesz otrzymać niepodważalny dowód zdarzenia rzeczywistego nawet gdy jesteś jego jedynym świadkiem, a także gdy spodziewasz się, że świadkowie zdarzenia będą przedstawiać inny przebieg zdarzenia, niż miał miejsce w rzeczywistości.

Zarejestruj rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia

DigiWitness rejestruje rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia, a konieczność fizycznej interakcji ze zdarzeniem wyklucza możliwość manipulacji zarejestrowaną treścią.

Dotychczas porówywalny sposób potwierdzania zdarzeń występował tylko wtedy, gdy zdarzenie nagrywane było przez wiele osób.

DigiWitness pokonuje Deepfake!

Technologia DigiWitness pokonuje technologię Deepfake, o ile zarejestrujesz zdarzenie w taki sposób, aby udowodnić, że zaistniało ono w rzeczywistości.

W tym celu podczas lub po nagraniu np. oświadczenia czy przemówienia, nie przerywając nagrywania, poproś DigiWitness o PIN i zamieść ten PIN w rejestrowanym zdarzeniu.

Zablokuj spreparowane materiały

Technologia DigiWitness uniemożliwia modyfikację zarejestrowanych zdarzeń, np. przeróbki graficzne, dodawania tła, wstawianie bądź usuwanie klatek, a także manipulacje znacznikiem czasu wystąpienia zdarzenia.

Dotychczasowe rozwiązania umożliwiają przedstawienie spreparowanych zdjęć i filmów osobom, które mogą fałszywie poświadczać ich wiarygodność.

Potwierdź zdarzenia dotychczas trudne do uwiarygodnienia i zwalcz fake-njusy

  • potwierdź postęp prac – np. budowy, prac cyklicznych
  • potwierdź wykonanie czynności - np. niespotykanej aktywności sportowej, dotarcia na określoną godzinę do celu
  • potwierdź czas trwania zdarzeń – np. aktywności sportowej, procesów technologicznych i przerw technologicznych
  • natychmiastowo potwierdź obecność lub czas przebywania w jakimś miejscu
  • natychmiastowo potwierdź rzeczywisty stan rzeczy - np. gdy obawiasz się zniszczenia, albo przed zakupem lub gdy komuś coś powierzyłeś
  • potwierdź pierwszeństwo pomysłu, koncepcji, wzoru, projektu
  • potwierdź cyklicznie stan tego samego miejsca lub przedmiotu w różnym czasie – np. okolicy zamieszkania, lasów, pól, obiektów strategicznych
  • potwierdź oświadczenie woli
  • potwierdź czyjąś nieobecność w jakimś miejscu o konkretnej porze

FAQ

DigiWitness wymaga Twojej interakcji z rejestrowanym zdarzeniem. Ta interakcja polega na fizycznym zamieszczeniu w zdarzeniu PINu, który podaje DigiWitness. W przypadku filmu możesz kod np. wymówić na głos czy nagrać jego przepisywanie ręką. W przypadku zdjęcia kod musisz fizycznie przepisać i umieścić w zdarzeniu, które chcesz uwiarygodnić, a następnie wykonać drugie zdjęcie z kodem już obecnym w kadrze, który fotografujesz.

Musisz chcieć się uwiarygodnić. Technologia DigiWitness ma wymagania techniczne jak przy zwykłych zdjęciach / filmach. Musisz spełnić standardy osoby, przed którą chcesz uwiarygodnić zdarzenie. Zapewnij dobrą jakość nagrania, unikaj poruszeń, prześwietleń, zbyt małego światła, czy zbyt małego kadru oraz – w przypadku filmów - zakłóceń nagrywanego dźwięku.

Załaduj do aplikacji DigiWitness oplik ze zdarzeniem zarejestrowanym w technologii DigiWitness. Gdy DigiWitness znajdzie dane związane z przesłanym przez Ciebie plikiem, otrzymasz informację o godzinie zdarzenia oraz numerze PIN. Gdy stwierdzisz obecność PINu w treści zdarzenia, to treść którą weryfikujesz jest autentyczna i powstała w konkretnym czasie.

Dla zapewnienia anonimowości DigiWitness nie przechowuje danych zdarzeń, które rejestrujesz. Są one znane tylko Tobie, oczywiście możesz je udostępnić znajomym. Zwróć uwagę na posługiwanie się niemodyfikowanym plikiem zarejestrowanym przez DigiWitness.

Niektóre komunikatory i strony internetowe zmieniają jakość plików dla zmniejszenia ilości danych - taki zmieniony plik nie przejdzie procesu weryfikacji.

Wykorzystaj appkę na androida oraz smartfona z łącznością internetową. Wybierz w jaki sposób chcesz uwiarygodnić zdarzenie: filmem czy zdjęciem, uruchom rejestrację. Podczas rejestracji poproś aplikację o podanie PIN. Przenieś PIN do zdarzenia, które rejestrujesz, a następnie zakończ rejestrację. (Appka dla iOS w przygotowaniu.)

DigiWitness w żaden sposób nie modyfikuje rejestrowanych treści i nie nanosi na nie żadnych znaczników.

Filmy i zdjęcia rejestrowane są w ogólnodostępnych formatach, ale do oceny ich wiarygodności niezbędna jest aplikacja.

Materiały zarejestrowane w technologii DigiWitness możesz użyć gdzie i jak chcesz – do potwierdzenia zdarzenia w gronie znajomych czy też w Sądzie – tak jak każde inne zdjęcie czy film.